ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องอบรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *