ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๓ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *