จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ ทั้งระบบของชุมสายโทรศัพท์ AVAYA ที่ สอ.ทอ.จำนวน ๑ งาน (๑๙ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *