ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *