ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต สำหรับ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *