ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวอากาศผ่าน Internet แบบADSL/VDSL(๔Fixed IP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *