ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบภาพและเสียงตามสายศูนย์พัฒนากีฬา รร.นนก.(มวกเหล็ก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๖ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *