เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสำหรัลการสื่อสารข้อมูลและ VoIP สำหรับ บ.ล.๑๕ ก (Airbus ACJ320) MSN 9313 จำนวน ๑ งาน (๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *