ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ระยะที่ ๒ ที่ รร.นนก. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)(๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *