ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๕ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *