ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Flight Plan, Datalink และ โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม บ.ล.๑๕ ก (Airbus ACJ๓๒๐) MSN ๙๓๑๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *