ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Fligh Plan และอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม สำหรับ บ.ล.๑๕ ก (Airbus ACJ๓๒๐) MSN ๖๑๑๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *