ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบติดตัวบุคคลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๐ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *