๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประเพณีลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 โดยมี พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศและภริยา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้ดำรงสืบต่อไป เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือง

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *