ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบ Inmarsat Aeronutical สำหรับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะและบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *