ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องวัด Multi Function Calibrator Model ๕๕๒๒A จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *