ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องกถ่ายภาพระบบ Digital ความละเอียด ๒๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ตัว โดยเฉพาะเจาะจง (๒๓ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *