ประกวดราคาซื้อพัสดุสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเรดาร์ค้นหา อ.ไร้คนขับต้นแบบ ระยะที่ ๑ จะนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๑ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *