ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อNavigation Database ของ บ.ล.๑๗ (Saab ๓๔๐ B), บ.ตล.๑๗ (Saab ๓๔๐ B ELINT/COMINT) และ บ.ค.๑ (Saab ๓๔๐ AEW) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๑๔ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *