ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพทางอากาศระบบดิจิทัล Hasselblad ๔D-๖๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๒๐ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *