ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาหลักสูตรนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕๑ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *