ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสูญสิ้นราคาต่ำของ สอ.ทอ.ปี ๖๗ จำนวน ๒๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *