ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ พ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *