ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์พื้นที่ยุทธการ สถานีรายงานกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *