ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมบนอากาศยาน (SATCOM) ฮ.๑๐ (S-๙๒A) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *