ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC ๒๗๐๐๑) ศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ (DATA CENTER) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *