ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *