ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองกับข่ายสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *