ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้ในการเบิกจ่ายพัสดุในระบบ LMIS จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *