ซื้อระบบแสดงภาพสถานการณ์ห้องฝ่ายเสนาธิการ ห้องติดตามสถานการณ์และห้องศูนย์สื่อสาร อาคารปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๗ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *