ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Decoder Encoder Unit B (DEU B) สำหรับ บ.ล.๑๙ (Airbus A๓๔๐-๕๐๐) จำนวน ๑ Each โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *