๑๑ ก.ค.๖๕ พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สอ.ทอ. และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๕, ๐๘๒๕ ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *