ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ขั้นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๖๕

click

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *