แจ้งกำหนดวันสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) เหล่า ส.จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

click

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *