๓ ต.ค.๖๕ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สอ.ทอ.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *