ซื้อระบบโทรศัพท์ พร้อมชุมสาย และการแจ้งเตือนอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง ที่ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง จำนวน ๑ ระบบ (๒ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *