๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พล.อ.ท.เวช สุวรรณเวียง จก.กบ.ทอ.ตรวจติตตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ สอ.ทอ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *