ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี (ACMI) CUBIC จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *