จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งโดยรอบบริเวณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน ๑ งาน (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *