ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบภาพและเสียงสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง ที่ห้องเรียนอาคารกองวิชาวิทยาศาสตร์ รร.นนก.(มวกเหล็ก) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๙ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *