ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการทางอากาศ ศคปอ.สฎ. จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *