ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อร้อยสายเคเบิลงานระบบสื่อสาร ระยะ ๒Aที่ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *