ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออฟติกของ วพอ.พอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *