ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอก เหล่าทหารสื่อสาร จำพวกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *