ประกาศรายชื่อนายทหารประทวนเหล่าทหารสื่อสาร จำพวกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *