๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมปฏิญาณ สัญญา สาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปฏิญาณ สัญญา สาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ สนามกีฬา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *