๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยาม รักษาการณ์

พลอากาศตรี อัครพล  ทองสุรเดช รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยาม รักษาการณ์ ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *