ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาโครงการ นายทหารชั้นประทวนสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *