ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *