ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบบัญชาการและควบคุม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *